20 Aralık 2014 Cumartesi   Giriş
MENÜ

  
Haberler
10

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Öğretmenler Kurulu Toplantısı 10/02/2013 tarihinde Saat 10:30 da okulumuz çok amaçlı toplantı salonunda da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. Toplantıya hazırlıklı gelinmesi ve dönem sonu raporlarının toplantı sonunda teslim edilmesi hususunda gereğini rica ederim

                                                                                                                                            Uzm Öğrt Serkan DEMİRCİ

                                                                                                                                                             Okul Müdürü

TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, yoklama ve kurul kâtipliğine 2 öğretmenin seçilmesi. kurulun çalışma esaslarının açıklanması,

2. Personelin tanıtılması, personel arasındaki iş bölümünün açıklanması,

3. Bir önceki Dönemin genel hatlarıyla değerlendirilmesi, Sınıf ve şubelerin derslerdeki başarı düzeylerinin görüşülmesi,

4. Yeni gelen emir, genelge, tebliğ ve değişikliklerin duyurulması,

5. Öğrenci kayıt-kabul, devam-devamsızlık, kılık-kıyafet durumunun görüşülmesi,

6. Zümre ve Şube öğretmenler kurullarının gündemlerinin tespiti,

7. Okul zümre başkanlarının katılacağı İlçe zümre başkanlar kurulu toplantı tarihleri ve yerleri hakkında bilgi verilmesi zümre şube öğretmenler kurulu yapılma zaman, gündem ve esaslarının belirlenmesi,

8. Öğrenci başarısını ölçme, sınavlar, sınıf geçme ve yetiştirme kursu açılması konularının görüşülmesi, çalışmalarının genel hatlarıyla değerlendirilmesi

9. Ders dışı eğitim faaliyetleri, proje ve performans görevlerinin veriliş ve değerlendirme çalışmalarının genel hatlarıyla değerlendirilmesi

10. Şube rehber öğretmenlerinin görevleri ve öğrenci tanıma çalışmalarının açıklanması,

11. Bunların dışında yapılacak sosyal, kültürel, sportif, izcilik, yarışma, sergi, v.s. faaliyetlerin ve bunları üstlenecek görevlilerin belirlenmesi,

12. Veli toplantılarının gündemlerinin ve zamanlarının belirlenmesi,

13. Personelin maaş, ücret, izin, rapor, taltif, tecziye, v.s. hak ve sorumluluklarının görüşülmesi,

14. Öğretmen-öğrenci nöbet işleri ve vakit çizelgesinin uygulanmasının açıklanması

15. Güvenlik tedbirleri ve yapılacak tatbikatların kararlaştırılması,

16. Eşya, araç-gereçlerin korunması, tertip-düzen, temizlik ve tasarruf tedbirlerinin görüşülmesi,

17. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu çalışmalarının genel hatlarıyla değerlendirilmesi

18. Psiko -Sosyal Müdahale Komisyonu çalışmalarının genel hatlarıyla değerlendirilmesi

19. Öğrenci kurulu rehber öğretmeninin çalışmalarının genel hatlarıyla değerlendirilmesi

20. Okul Gelişim Yönetim Ekibi’nin çalışmalarının genel hatlarıyla değerlendirilmesi

21. Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun çalışmalarının genel hatlarıyla değerlendirilmesi

22. Yöneltme Öneri Kurulunun belirlenmesi ( TD. 2552), Bu kurul, komisyon ve görevlere seçilenlerin çalışma usul ve esaslarının açıklanması,

23. Öğretmenler arasında yapılan sınıf ve ders dağılımlarının duyurulması,

24. Öğretmenlerin görev ve çalışma esaslarının belirtilmesi,

25. Toplam Kalite Yönetimi ve Müfredat Laboratuar Okulları Yönergelerinin okunması,

26. T.K.Y. uygulama projelerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalarının genel hatlarıyla değerlendirilmesi

27. Mayıs ayında yapılacak yöneltme ile ilgili veli bilgilendirme toplantısının tarihinin belirlenmesi,

28. Yöneltme Öneri Kurulunda görev verilecek branş öğretmenlerinin belirlenmesi (TD. 2552),

29. Çeşitli Proje Çalışmaları

a) Avrupa Birliği Projeleri (Comenıus)

b) Bursa Okuyor Kampanyası

c) Beyaz Bayrak projesi

d) Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi İl Eylem Planı

e) Matematik ve Fen Bilimleri Proje çalışması

f) Bu Benim Eserim Projesi

g) İlköğretim Okullarında Sağlıklı Beslenme Uygulamaları

h) ÖSS - SBS Eylem Planı

i) Baba bana kitap okurumsun kampanyası

j) Bursa il milli eğitim müdürlüğü "haydi babalar okula" projesi

k) Bursa ili iyi örnek çalışmaları

30. Dilek ve Temenniler

Yorumlar

Henüz yorum yapan olmamış, ilk yorum yapan siz olun.

Yorum Gönder

İsim (zorunlu)

Email (zorunlu)

Web sitesi

  
ANASAYFA  |  ANASINIFIMIZ  |  HABERLER  |  İLETİŞİM
Copyright 2005 by ILKNET   |  Gizlilik Taahhüdü  |  Telif Hakkı
Powered by Fethiye İlköğretim Okulu